Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Holmers Järnaffär, AB Nils E.

Holmers Järnaffär, AB Nils E. Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Holmers Järnaffär, AB Nils E..

Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Holmers Järnaffär, AB Nils E. förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Holmers Järnaffär, AB Nils E..

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Holmers Järnaffär, AB Nils E. och Holmers Järnaffär, AB Nils E. är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Holmers Järnaffär, AB Nils E. är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Holmers Järnaffär, AB Nils E. erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Holmers Järnaffär, AB Nils E. sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplats, bekräftar och garanterar du Holmers Järnaffär, AB Nils E. att du inte kommer att använda Holmers Järnaffär, AB Nils E. på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Holmers Järnaffär, AB Nils E. eller förstöra andra användares besök/arbete med Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Holmers Järnaffär, AB Nils E. har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Holmers Järnaffär, AB Nils E. sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Holmers Järnaffär, AB Nils E. förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Holmers Järnaffär, AB Nils E. förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Holmers Järnaffär, AB Nils E. varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Holmers Järnaffär, AB Nils E. sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Holmers Järnaffär, AB Nils E. vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Holmers Järnaffär, AB Nils E..


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Holmers Järnaffär, AB Nils E. WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. Holmers Järnaffär, AB Nils E. FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I Holmers Järnaffär, AB Nils E. WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Holmers Järnaffär, AB Nils E. WEBBPLATS.

KONTAKT: support@bolist.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Holmers Järnaffär, AB Nils E. förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Holmers Järnaffär, AB Nils E. webplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Holmers Järnaffär, AB Nils E. webbplats är: Copyright 2010, Bolist och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Holmers Järnaffär, AB Nils E. Copyright 2010, Bolist